IJETT | Volume 4 | Issue 1 | April 2017

Table of Contents

Articles

Anupama S. Budhewar,, Ravindra C. Thool
PDF
Vikram Kolhe, Pramod Karole, Milind Patil
PDF
Nilesh J. Uke
PDF
Ms. Rachna Somkunwar, Dr. Vinod Moreshwar Vaze
PDF
Aarti S. Datir, Dipak V. Patil
PDF
Aashish Gandigude,, Madhva Nagarhalli
PDF
Pophare S. M., Jadhav H. S.
PDF
Bhosale Bhagyashali Keshav
PDF
Sonar Sukanya Sanjay, Bhosale Bhagyashali Keshav
PDF
Jayvant N. Rajole, Sachin A. Lokhande
PDF
Prof.B. A. Khivsara, Dhanashri Patil, Kamlesh Jain, Payal Sanap,, Trupti Lulla
PDF
Sanjeev Sharma
PDF
Shraddha Acharya, Prof. Pawan C. Tapre
PDF
Komal V. Rayate, Shyamrao V. Gumaste
PDF
Pragati Kaswa, Shital Bhadane, Shraddha Jain, Bhagyashri Bhandare, S. B. Ambhore
PDF
Swati Khokale, Patil Kaveri, Patil Nikita
PDF
B. A. Khivsara, Kale Ruchira, Kale Ruchira, Kale Ruchira, Naval Mayuri, Naval Mayuri, Shinde Rashmi, Sonwane Ratna, Naval Mayuri, Shinde Rashmi, Shinde Rashmi, Sonwane Ratna, Sonwane Ratna
PDF
D. P. Bhaskar, Dr.A. G. Thakur
PDF
Ashwini Aher, Pooja Wagh, Sayali Zagade
PDF
Asst. Prof. A. L. Maind, Jain Umesh Kumar, Badjate Shraddha, Batheja Megha, Bagrecha Darshan
PDF
Burhan Davarcioglu
PDF