IJETT | Volume 2 | Issue 2 | September 2015.


Table of Contents

Articles

Dinesh V. Padole, Rashmi A. Jain
PDF
Anil M. Kasture, P. C. Bhaskar
PDF
Amit S. Savyanavar, Vijay R. Ghorpade
PDF
Prasad S. Halgaonkar, Vijay M. Wadhai
PDF
Kranti N. Gule, Rohit N. Devikar, Sudip K. Hase
PDF
Deepak Lulla, Jayshri Tayade, Vilas Mankar
PDF
Abhishek Tiwari, Varsha Bendre, Sheetal Bhandari
PDF
Nikhil Patankar, Sailee Salkar
PDF
Rashmi A. Jain, Dinesh V. Padole
PDF
Tushar Jadhav, Santosh Chobe
PDF
Yashasri Y. Satpute, N. R. Pardeshi
PDF
N. H. Mate, M. M. Hapse
PDF
Dipak V. Patil
PDF
Dinesh R. Satpute, Sahil Maniyar, Umais Khan
PDF
Supriya Bhosale, Ashwini Kale, Sunita Patil
PDF
Sunita Patil, Supriya Bhosale, Sachin Patil
PDF
Kanchan Mahajan
PDF
T. Naresh, A. Jaya Lakshmi, Vuyyuru K. Reddy
PDF