IJETT | Volume 9 | Issue 1 | April 2022 Proceeding

Table of Contents

Articles

Nayan R Mali, Tanmay S. Gawande, Jaywant. N. Yadav
Sushant Pawar, Vivek Ugale, Vikas Bedade, Tejaswini Pagar, Neha Nashikkar
Om Masne, Mohit Bohra, Gita Fase, Amitkumar Manekar, Kshitij Khillare
Vicky Battishe, Monish Gavale, Jaywant N. Yadav
Sushant J. Pawar, Swati S. Pawar, Prathmesh Ausarkar, Ashok Tribhuvan, Jagruti Thoke
Akshay Agrawal, Kalyani Bonde, Vaishnavi Kanherkar, Radhika Jadhav, Amitkumar Manekar
Prof. Pratap S.Garudkar, Prof.Shubham B. Sonone, Prof.Mohit D. Pathak
Vasim A Shaikh, Santosh D Katkade, Valmik B Navale, Saurabh S Jain, Harshal Mahajan
Y R Falak, V P Kolhe, D M Bhamare, Yash Gaikar
Satyajit V. Kasar, Pratik S. Gorade, Govind S. Chaudhary, Madhu Jha
Mr.Sunil M. Kale
Mr. Mohammad Shariq Shaikh