IJETT | Volume 3 | Issue 1 | April 2016.


Table of Contents

Articles

Burhan Davarcioglu
PDF
R. V. Kathari, K. D. Devade, V. M. Kaler
PDF
Rashmi A. Jain, Dinesh V. Padole
PDF
A. P. Vadnere, V. E. Kothawade
PDF
Anand Singhai, Rashmi A Jain, Siddharth Jain
PDF
Pranav More, Amruta Amune
PDF
Shubham Yannawar, Pratik Chaudhari, Hitesh Bagade
PDF
Vikas K. Jathar, P. C. Bhaskar
PDF
Nimesha M. Patil, Dipak V. Patil
PDF
Prashant S. Raut, Adesh B. Solanke
PDF
Prerana Jadhav, Afiya Shaikh, Archana Kalwale, Ashwini Kale
PDF
Uzma Qureshi, Md. Amaan
PDF
Sachin Walunj, Priyanka Bhalere, Yashwant Bhaidkar
PDF
Puja Talmale, Purwa Kothekar, Sonam Choure
PDF
Sagar Sharma, Saifan Nadaf, Saurabh Bhoite
PDF
Sayali Rasane, D. V. Patil
PDF
Kalyani Kadlag, Prerana Kale, Kalyani Pagar
PDF
Saurabh H., Shivani G., Neeraj B., Kajal S.
PDF
Vidya G. Shitole, N. P. Karlekar
PDF