IJETT | Volume 2 | Issue 1 | April 2015.

Table of Contents

Topics

Sanjay R. Zadokar, Ravindra B. Rathod
PDF
Ashwini C Bolkote, M. B. Tadwalkar
PDF
Ravindra N. Patil, Praveen. R. Mehetre, Kailash T. Phalak
PDF
Md. Shakil Md. Rashid, A. B. Patil
PDF
Sonali N. Malshikare, V. M. Sardar
PDF
Anagha Wankhede, Sandhya Waghmare, B. P. Joshi
PDF
Shubham M. Patil, Bhushan D. Chaudhari, Tushar R. Sonawane
PDF
Madhurima R. Bodhale, P. C. Bhaskar
PDF
Meghana Daware, Navnath Chine, Babasaheb Thombare
PDF
Pankaja Jadhav, Balaji Devkatte, Vidya Dhumal
PDF
K. L. Bidkar, K. T. Phalak, P. D. Jadhao
PDF
Nayan Kumar Naware, Priyanka Wania
PDF
Preeti Rarnaparakhe, M. B. Tadwalkar
PDF
Sharmila M, Vikram S. Patil, Sagar U. Shinde
PDF
Nilesh B. Nikumbhe, Chhaya Nayak, Vaibhav Joshi
PDF
A. Akshaya, B. Sridevi, C. Bini Joy
PDF
Sachin Arun Thanekar
PDF
Priyanka Khairnar, Dipak V. Patil
PDF