IJETT | Volume 1 | Issue 1 | September 2014.

Full Issue

View or download the full issue 1 PDF 2 PDF

Table of Contents

Topics

Prashant R. Pachlegaonkar, Pranita S. Yadav
PDF
Akshay A. Jadhav, R. V. Babar, M. S. Gaikwad
PDF
Prasad Vaidya
PDF
Parag Narendra Achaliya, Sonal Patil
PDF
Tayyaba Tamboli, Sayli Raut, Rohini Musale
PDF
Swapnil P. Awate, Shreya B. Bhangare, Dhairya S. Deore
PDF
Sandip. K. Zore, K. P. Chaudhari
PDF
Archana M. Lalge, Sheetal U. Bhandari
PDF
Pranit Kalantri, Shraddha Shah, Sanjay T. Gandhe
PDF
Sumit Pathare, Pranav Kulkarni, Rahul Kardel
PDF
S. D. Pable, S. S. Chopade
PDF
Ms. Swati Pawar, Mrs. Adita Nimbalkar, Mr. Vivek Ugale
PDF
Bhavika M. Patle, R. V. Babar
PDF
Sagar R. Aradwad, Sagar N. Tulsani, B. S. Choudhari
PDF
A. Rajendra More, R. V. Babar, M. S. Gaikwad
PDF
Mayur Sunil Patil, Shambhu Kumar Singh
PDF
Vishal K. Sapkal, Punam A. Bhamare, Arif K. Mansuri
PDF
Vikram A. Kolhe, Dnyandeo D. Shinde
PDF
A. D. Potgantwar, V. M. Wadhai
PDF
Vivek N. Waghmare, Santosh Kumar, Naresh C. Thoutam
PDF