IJETT | Volume 5 | Issue 1 | April 2018

Table of Contents

Articles

Burhan Davarcioglu
PDF
Makarand Velankar, Parag Kulkarni
PDF
Sanket Kulkarni, Gayatri Gandole, Premanand Gaikwad, jaywant N. Yadav
PDF
Akshay M. Chaudhari, Tufel k. Sayyad, Kavita S. Kumavat
PDF
Gayatri Gandole, Sanket Kulkarni, Premanand Gaikwad, jaywant N Yadav
XML
Prabhavati Waghmare, Yogita Dhepale, Sujata Shelke
PDF
Bharati Patil, Prachi Patil, Anuja Makasare
PDF
Amit Pratap Singh
PDF
Amit R Gadekar, M. V. Sarode, Dr. V. M. Thakare
PDF
Bharati A Patil, Ashmita Kanojia, Nisha Kapse, Mayuri Shinde
PDF
Premanand Gaikwad, Gayatri Gandole, Sanket Kulkarni, J. N. Yadav
PDF
Janhavi Borse
PDF
Jaya Lakshmi, Dr. Vuyyuru Krishna Reddy, Naresh T
PDF
Bhushan Patil, R.S. Shirsath, Kapil Patil, Gaurav Chaudhary
PDF