IJETT | Volume 6 | Issue 1 | April 2019.

Table of Contents

Articles

Komal K Nahar, Dipak V. Patil
PDF
Gayatri Gandole, Premanand Gaikwad, Rohit Dabe
PDF
Shamli A. Chopde
PDF
Ganesh Attarde, Omkar Vaidya, Gayatri Phade
PDF
Sharyu U. Kamble, Vaishnavi S. Jawanjal, Pooja P. Velapure, Priya K. Jadhav, Sanjivani S. Kadam
PDF
Vanita Jadhav, Kanchan I. Chouhan, Vidya B. Maskar
PDF
S. C. Tendulkar, A. P. Raut, S. B. Varape, R. P. Bansode, P. G. Gaikwad
PDF
Suraj Dhanawe, Dipanwita Deb, Parvati Dagade, Varsha Deokar, Manasi Waghmare
PDF
Chandraprabha P. Kale, Ashwini S. Jadhav, Yashoda S. Pingale, Priyanka L. Telgaon, M. P. Pawar
PDF
Shamli A. Chopde
PDF
Saurabh Patil
PDF
Mohan C Nikam, Suraj Wagh, Priyanka Mahajan, Devayani Waghmare, Ketan Padewar
PDF
M. E. Sanap, S. N. Shelke, Saurabh K. Kurhade, Jeevan J. Mahajan, Rahul Kumar
PDF
Nilam Sachin Patil
PDF
Asst.Prof. Namrata D. Ghuse, Pallavi R. Kudal
PDF